Leviticus

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 20:1,4 Lezing van Gods wet Psalm 50:7,11 Gebed Schriftlezing:  Markus 7:1-23 Psalm 78:1,2,19,20 Tekst: Leviticus 16: 16,18-20; 24b,25 Verkondiging van het evangelie Gezang 17:1,2,3 Dankgebed Collecte Gezang 17:4,5 Zegen   Geliefde...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 104:1,7 Lezing van Gods wet Psalm 24:1,2,3 Gebed Schriftlezing: Leviticus 16:1-24                         Filippenzen 2:1-11 Psalm...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 143:1,2 Geloofsbelijdenis van Nicea Gezang 5:1,10 Schriftlezing: Hebreeën...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 65:1,2 Gezang 1:1,2 Lezing van Gods wet Gezang 1:13 Gebed Schriftlezing: Markus 14:22-52 Psalm 22: 3,4,7,8 Tekst: Leviticus 16: 11,15-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 79:3,4,5 Dankgebed Collecte Gezang 16 Zegen   Geliefde gemeente van...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 61:1,2,3 (vs 3 Psalm van de week) Lezing van Gods wet Samenvatting Matt 22:37-40 Psalm 40:1,2 Gebed Schriftlezing: Mattheus 27:33-56 Psalm 65:1,2,3 Tekst: Leviticus 16:5-10; 20-22 Verkondiging van het evangelie Psalm...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 50:7,11 Lezing van Gods wet (Deut 5) Psalm 40:3,4 Gebed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-25 Psalm 130 Tekst: Leviticus 16: 7-10;20-22 Verkondiging van het evangelie Gezang 15 Dankgebed Collecte Psalm 32:1,2,5 Zegen     Geliefde gemeente van...
Broeders en zusters, jongens en meisjes,  jullie die door Christus geliefd zijn bij de Vader   Een kind wordt geboren. Wij zijn blij. Het is voor ons dan bijna normaal dat ons kind gezond is. Het is voor ons vaak moeilijk als duidelijk word dat ons kind lichamelijk of verstandelijk...

Contact

Evangelie-voor-elke-dag Oosterparallelweg 5
7951DD Staphorst
0522215359 dsjrvisser@gmail.com