Openbaring

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 108:1,2  Lezing van de wet Psalm 24:1,2,3 Gebed Schriftlezing: Exodus 40:34-38                         Openbaring 10 Psalm...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 34:1,3 Lezing van de wet Psalm 119:37,38,39/ 55:9,10 (Psalm van de week) Gebed Schriftlezing: Ezechiel 2:9-3:15                       ...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 79:1,3 Lezing van Gods wet Psalm 51:1,4 (Psalm van de week) Gebed Schriftlezing:  Openbaring 11:1-14 Psalm 79:2,4,5 Tekst:  Openbaring 11:1-4 Verkondiging van het evangelie Psalm 97:3,5 Dankgebed Collecte Gezang...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gezang 26:2,3 Lezing van Gods Wet Psalm 32:1,5 (Psalm van de week vs 5) Gebed Schriftlezing: Zacharia 4 Psalm 52 ( Boom vers 5 onberijmd vs 10 olijfboom) Tekst: Openbaring 11:4-6 Verkondiging van het evangelie Psalm ...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  2:1,2 Lezing van Gods wet Psalm 79:1,2,3 Gebed Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18 Gezang 22:1,2,3,4,5 Tekst: Openbaring 11:7-13 Verkondiging van het evangelie Psalm 79:4,5 Dankgebed Collecte Gez ...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 77:4,5 Lezing van Gods wet Psalm 90:1,6,8 (vers 6 psalm van de week) Gebed Schriftlezing: Openbaring 11:15-12:12 Psalm 87 Tekst: Openbaring 12:1-6 Verkondiging van het evangelie Gezang 34:1,2 Dankgebed Collecte Gezang...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 8:1,2,3 Lezing van de wet Psalm 130:1,2 (Psalm van de week vs 1) Gebed Schriftlezing: Zacharia 3             Psalm 108 Tekst: Openbaring 12:7-12 Preek Gez...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 46:2,4 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4 Psalm 24:1,2,3 Tekst: Openbaring 12:13-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 124 Geloofsbelijdenis Psalm 18:1,15 Dankgebed Collecte Gezang...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  104:8,9 Lezing van Gods wet Psalm  65:1,2 Gebed Schriftlezing: Openbaring 13 Psalm  74:8,11-14 Tekst: Openbaring 12:18-13:10 Verkondiging van het evangelie Psalm  35:8,9,13 Dankgebed Collecte Gezang...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 5:5,10 Lezing van Gods wet Psalm 50:4,8,9,11 Gebed Schriftlezing; Deuteronomium 13 Psalm 74: 6,8,12,13,14 Tekst: Openbaring 13:11-18 Verkondiging van het evangelie Psalm 131 (psalm van de week) Dankgebed Collecte Gezang...
1 | 2 >>

Contact

Evangelie-voor-elke-dag Oosterparallelweg 5
7951DD Staphorst
0522215359 dsjrvisser@gmail.com