Preken actuele zaken

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm  27:1,3 Geloofsbelijdenis van Nicea Psalm 104:1,9 Schriftlezing:   Johannes 1:1-18                          1...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  89:3,4 Lezing van Gods wet Psalm  65:1,2,4 Schriftlezing: Mattheus 8:18-27 Gebed Psalm 107:1,8,9,10 Tekst; Mattheus 8:23-27 Verkondiging van het evangelie Psalm  42:4,5 Dankgebed Collecte Lied  392:1,3,5   ...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Gez 39 Schriftlezing: Romeinen 1:22-32; 1 Korinthe 7:36-40; 2 Korinthe 6:14-18  Gebed Gez 177 Tekst: Zondag 41 Verkondiging van het evangelie Psalm 19:5,6 Dankgebed Collecte Psalm 51:4,5 Zegen   Geliefde...
  De preek hieronder gaat over onze grondhouding o.a. ten aan zien van abortus en euthanasie. juist omdat er niet veel meer over gesproken wordt. Na de zomervakantie hoop ik in de gemeente op aparte avonden door te spreken over specifieke vragen over medische ethiek. Vooral vragen rond sterven...
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 131 Gez 176a;1,2 Lezen van Gods wet Gez 176a: 13 Schriftlezing: Psalm 131                        Hebreeën 4:1-13 Gebed Psalm 95 Tekst:...
Aanslagen. Veel doden. Angst. Hoe zal het verder gaan? Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Is het nodig om zo bang te zijn voor de toekomst? Juist in deze tijd ben ik begonnen met een reeks preken over Marcus 13.  Christus vertelt ons daar over Zijn terugkeer en de tijd die daaraan vooraf gaat....
ORDE VAN DIENST Votum Vrede/Zegengroet Psalm 4:1,3 (Schakel) Lezing van de wet Psalm 19:3,5 (Schakel) Schriftlezing: Mattheus 6:1-18 Gebed Psalm 65:1,2,3 Tekst: Mattheus 6:5-8 Preek NGK 160 Dankgebed Collecte Psalm 100 (Speelwerk) Zegen Geliefde gemeente van onze Here: Jezus Christus, broeders en...
  Votum Vrede/Zegengroet Psalm 8:1,2,4 Lezing van Gods wet Samenvatting van de wet Mattheus 22 Psalm 15:1,2 Schriftlezing: Genesis 3:8-21                        Marcus...
Hieronder komt DV een reeks preken over het boek Jeremia. Preken die onze tijd in het licht van het Woord van God willen zetten. Jeremia maakte een tijd mee waarin de meeste met hun hart van de HERE waren afgevallen. Hoe houd je het vol in zo'n tijd en samenleving als kind van God. Het boek Jeremia...
In onze tijd zijn er veel vragen en twijfels over Gods wet. Daarom heb ik eerst een aantal inleidende preken gehouden over Gods wet en de functie van die wet in het leven van een christen. Daarna ga ik dan over op de behandeling van elk gebod afzonderlijk met heel concrete toespitsing op ons...
1 | 2 >>

Contact

Evangelie-voor-elke-dag Oosterparallelweg 5
7951DD Staphorst
0522215359 dsjrvisser@gmail.com