Artikelen

01-12-2014 12:28
  LEVEN IN VERWONDERING MET DE DRIE-ENIGE  GOD   Broeders  en zusters, jongelui   God leren kennen   God leren kennen is het thema dit seizoen. Dat is eigenlijk een opvallende formulering. God leren kennen. Deze woorden maken al meteen duidelijk dat we de Here God nog...
17-11-2014 12:40
VROUW IN HET AMBT MAAKT MIJN GELOOF TOCH NIET ANDERS? (Toespraak gehouden op vergadering van gereformeerdekerkblijven in de Immanuelkerk in Bunschoten  15 november 2014)    Broeders en zusters   Ds Storm heeft ons gediend met een uitstekende analyse van wat er op de synode van...
24-10-2014 18:27
LEEF IK OM OVER EEN AANTAL JAREN GELOVIG TE STERVEN?    24 oktober 2014 (verschijnt 25 oktober in zeer verkorte vorm als ingezonden brief in het Nederlands Dagblad)    Het valt me de laatste tijd op dat ik vanuit eigen kring al meer lees dat we voor deze wereld leven en niet...
04-10-2014 11:21
  DE BEGRAFENIS VAN MANDELA – EEN PRACHTIG BOEK Koop en lees!   Het is nog een beetje vroeg voor Sinterklaas maar als je nog een cadeau zoekt dan zou ik je aanraden om het boek: “De begrafenis van Mandela” te kopen. Het is geschreven door ds Pieter Boon. Hij heeft het gedaan in een heel...
28-05-2014 12:18
EENHEID EN VERSCHEIDENHEID IN DE AMBTELIJKE DIENST Enkele opmerkingen over de samenwerking tussen ouderling, diaken en predikant   Het onderwerp waar we het nu over hebben is waard om besproken te worden. Het gaat om iets dat de opbouw van de gemeente van Christus heel direct raakt. Als de...
12-05-2014 07:36
DIE AANTREKKELIJKE WERELD .... TOCH STA IK LIEVER AAN DE DREMPEL   Hieronder vind je de link om de lezing te kunnen beluisteren die ik 9 mei 2014 op de Leusense conferentie gehouden heb.  Daaronder de bijna helemaal uitgeschreven...
12-03-2014 09:53
GODS KIND LEEFT!   Soms moeten dingen je van je hart.  Dat is ook zo met wat ik hieronder geschreven heb. het is een uitbreiding van wat ik 9 maart 2014 bij de tafelgesprekken bij de viering van het Avondmaal gezegd heb.   Hebben of krijgen de gelovigen het eeuwige leven? Is het...
25-01-2014 07:09
> CREMATIE>  In gesprekken en op catechisatie komt van tijd tot tijd de vraag naar begraven of cremeren naar voren. Dan blijkt er op dit punt nogal wat onzekerheid te bestaan. Ik hoop in de komende nummers van de Nieuwsbrief hierover enkele opmerkingen te maken. Wij moeten over de...
28-12-2013 09:09
Ik kreeg vorige week een vraag voorgelegd van een studentenvereniging. Het gaat om een belangrijke en actuele vraag. Kun je missionair zijn en toch je ver houden van een werelds leven. Hieronder het korte antwoord dat als een Bijbelstudie gebruikt en besproken kan worden.    HOE BEN JE...
09-12-2013 13:33
HET WONDER VAN HET KRUIS (Wilkin van de Kamp) Een recensie   Aanleiding   De laatste weken kwamen er bij bezoeken in de gemeente meerdere vragen over wat Vrij-zijn voor een organisatie is. Dit naar aanleiding van vrouwen en mannendagen die door meerdere onder ons bezocht zijn. De een...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Contact

Evangelie-voor-elke-dag Oosterparallelweg 5
7951DD Staphorst
0522215359 dsjrvisser@gmail.com