Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

 

LET OP!

 

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.” 1 Johannes 3:1

 

Johannes vraagt met het woordje ‘zie’ speciale aandacht voor wat hij nu schrijft. Je ziet hier hoe Johannes vol verwondering en bewondering is. De blijde verbazing over Gods weg met mensen brengt hem tot een uitroep die de grootheid van God en Zijn liefde bejubelt. De echte liefde is door de Vader in de hemel gegeven. Dat is heel anders dan wat de groep die weggegaan is, beweert. Zij leren dat je door een speciale kennis buiten het Woord om in die liefde deelt. Johannes laat zien dat het anders is. De liefde van God houdt namelijk in dat we als gelovigen die leven vanuit Gods getuigenis in de Bijbel kinderen van God zijn. Het gaat niet om een speciale kennis buiten het Woord om.

We worden kinderen van God genoemd. Dat wil niet zeggen dat anderen dit zeggen maar het niet helemaal zeker is. De Geest laat hier zien dat wie gelooft in de Christus die in het Woord van God ons wordt getekend echt kind van God is! Dat dit het grote wonder in je leven is. Ook als de engel Gabriël de geboorte van de Verlosser uit Maria aankondigt lezen we deze formulering. In Lukas 1:32,33: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.”

Johannes zegt vanuit zijn verwondering: Mensen moet je eens kijken hoe groot Gods liefde is! Gewoon bijna niet te geloven. Wij mogen zelfs Gods kinderen zijn. Door Zijn liefde, door Zijn werk in ons, door Zijn Geest die de gelovigen tot nieuwe mensen gemaakt heeft.

 

Contact

Evangelie-voor-elke-dag Oosterparallelweg 5
7951DD Staphorst
0522215359 dsjrvisser@gmail.com